444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Köylerimiz

30 Ocak 2017
Köylerimiz

Eraslan Belediyesi
İlçemize bağlı Eraslan Belde Belediyesi 11.12.1991 tarihinde kurulmuştur. Eraslan Belediyesinde, 6 kadrolu memur, 24 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 30 personel görev yapmaktadır.
Amasya bölgesinin Selçukluların hakimiyeti altına girmesinden sonra Alparslan çiftliği olarak kurulmuştur. Yerleş¬menin artmasının ardından Simre namı verilmiştir. Simre (Öşür Ambarının bulunduğu yer) Selçuklularda önemli yerleşim yerlerindendir. Simre-i Alparslan İsmi zaman içerisinde Alparslan köyü ve daha sonra da İlarslan köyü olarak değişmiştir. Günümüzde ise Eraslan olarak değişmiştir.
Asırlardır yerleşim yeri olan Eraslan Beldesi, İlçe merkezine 16, İl merkezine 29 Km uzaklıktadır. 2007 sayımına göre belde de 1.474 kişi yaşamaktadır. Eraslan Beldesi’nin Harmanlar, Uluçınar adında iki mahallesi vardır. Belde halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 24.702 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, dane, soğan, şeker pancarı, elit, kuru fasulye, patates vb. sebze ve meyve ürünleri yetiştirilmektedir. Eraslan’ da 469 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İlçe Özel İdare Müdürlüğü kendi binasında hizmet vermektedir. Özel İdare Müdürlüğû’ nün ilçeye bağlı köylerde il Özel idaresi’ nin yatırımlarını ilçe düzeyinde takip etmekte, muhtarların ve İl Genel Meclisi üyelerinin maaşlarını hazırlamakta, Özel İdareye ait binaların koruma ve kontrolünü yapmaktadır.
Köyler
İlçede tüzel kişilik olarak, ilçe merkezi dışında bir belde, 39 köy bulunmaktadır. Kentlerde hayat şartlarının zorlaşması ve geçim sıkıntılarının olması nedeniyle geri dönüşlerle köyler canlanmaya başlamıştır. Bu durum tarım ve hayvancılık yapılmasını da teşvik etmektedir. Suluova’da giderek gelişen tarım ve hayvancılıkta, vatandaşların gelir elde etmesini sağlayacak imkânı sunmaktadır. Köylere yönelik projelerin uygulanması, gölet, havuz ve barajlarının yapılması, yollarının yapılarak ulaşım sorununun olmaması, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin döşenmesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ile hayatlarını daha modern şartlara kavuşturmuştur.
Akören Köyü
Selçuklular döneminde kurulan Akviran köyü, Osmanlılar döneminde Akdağ Nahiyesine bağlı bir köydür. Akören’in en önemli özelliği Padişah Hassa’sı olmasıdır. Başlangıçta Akdağ’ a bağlı olan Akören köyü daha sonra Akdağ Nahiyesi’nin merkezi konumuna gelmiştir. İlçe merkezine 17 km, il merkezine 20 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 163 hane mevcut olup 639 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt kaplanmış, köy içi yollan da 5608 m2 parke döşenmiştir.Akören’de Sağlık ocağı açık olup bir hemşire ve iki ebe görev yapmaktadır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.
Alabedir Köyü
İlçenin güney sınırındaki koy Selçuklu döneminde kurul¬muştur. Osmanlı döneminde Argoma Nahiyesi’ne bağlıdır. Bir vadi içinde yer alan Alabedir, ilçeye 13 km, il merkezine 34 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 19 hane mev¬cut olup 46 kişi yaşamaktadır. Koy yolu asfalt kaplanmıştır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Armutlu Köyü
İlçe merkezine yakın köylerden biridir. 2 km ilçe merkezi¬ne, 33 km il merkezine uzaklıktadır. Köy halkının çoğunlu¬ğu Erzurum’dan gelip buraya yerleşmiştir. 2008 yılı itiba¬rıyla köyde 153 hane mevcut olup 570 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, iç yolları da 1130 m2 parke kaplanmıştır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Arucak Köyü
Orta Asya’dan gelerek buralara yerleşen Türkler’ in yaptıkları hayvancılık isimlerine göre yerleştikleri yere verdikleri isimlerdendir. Arucak Köyü, Selçuklular döneminde kurul¬muş olup Osmanlı döneminde ise Argoma Nahiyesi’nin köylerinden birini oluşturmaktadır, ilçe merkezine 25 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 65 hane mevcut olup 269 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yolları 1054 m2 parke kaplanmıştır, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.
Aşağıkarasu Köyü
Ova içinde yer alan köylerden biri olan Aşağıkarasu, ilçe merkezine 12 km, il merkezine 20 km uzaklıktadır. Yerle¬şim alanı engebeli, tarım arazileri oldukça düzdür. 2008 yılı itibarıyla köyde 24 hane mevcut olup 162 kişi yaşamakta¬dır. Köy yolu asfalt, köy içi yollan da stabilize yapılmıştır.. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Ayrancı Köyü
Ova içinde yer alan köylerden biri olan Ayrana, ilçe merkezine 7 km, il merkezine 25 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 55 hane mevcut olup 287 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yollan da stabilize yapılmıştır.. Ayrancı’ da Sağlık ocağı bulunmaktadır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Bayırlı Köyü
Suluova’nın doğusunda yer alan ve rakımı 440 olan Bayırlı, ilçe merkezine 8 km, İl merkezine 33 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 100 hane mevcut olup 446 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yollarına 2.500 m2 parke döşenmiştir. Bayırlı’ da Sağlık ocağı bulunmaktadır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Boyalı Köyü
Selçuklular döneminde kurulan köyün Osmanlı belgelerin¬de Boyaluca ve Kavakalanı ismi olarak geçmektedir. 1961 yılında kurulmuş olan Boyalı konumu ve gelişimi ile dikkat çekici bir köydür, Akdağ eteklerinde bir vadi içerisinde yer alan köy eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçenin 15.309 dekar ile en büyük orman alanına sahip köyüdür. Rakımı 980 olan Boyalı, ilçe merkezine 18 km, il merkezine 20 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 55 hane mevcut olup 176 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yolları parke döşenmiştir. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir
Cürlü Köyü
Osmanlılar döneminde kurulmuş köylerimizdendir. Bel¬gelerde 1520’li yıllarda kurulduğu anlaşılan köyümüz ova içinde yer alan ve orman alanı bulunmayan köylerden biridir. İlçe merkezine 11 km, il merkezine 33 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 80 hane mevcut olup 292 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yollan da stabilize ya¬pılmıştır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Çayüstü Köyü
Ova içinde yer alan ve orman alanı bulunmayan köylerden biri olan Çayüstü, İlçe merkezine 6 km, il merkezine 24 km uzaklıktadır. Çayüstü Köyü’nün eskiden adı Vayze – Vayize gibi isimlerle nitelendirilmekteydi. Cumhuriyet döneminde Tersakan Çayının üstünde olmasından dolayı ismi Çayüstü olarak değiştirilmiştir. Koyun tarihi Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Köyde Osmanlılar döneminden kalma 1 adet hamam bulunmaktadır.
Çukurören Köyü
Türklerin bulunduğu yerin özelliğinden dolayı Çukurören ismini verdikleri köyün geçmişi Selçuklular dönemine ka¬dar uzanmaktadır. Osmanlı Döneminde Akdağ Nahiyesi köylerinden biridir. Suluova’nın doğusunda yer alan ve 972 rakımı olan köy, İlçe merkezine 25 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 25 hane mevcut olup 79 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yolları stabilize yapılmıştır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşenmiştir.
Derebaşalan Köyü
Selçuklu dönemi köylerindendir. Osmanlı döneminde Ak¬dağ Nahiyesi’ne bağlı olan köyün ismi Başalan-ı zîr (Dere¬başalan) olarak geçmektedir. 7.025 dekar orman alanına sahip, Rakım 1.053 ile ilçenin en yüksek köylerinden biri olan Derebaşalan, ilçe merkezine 25 km, il merkezine 45 km uzaklıktadır. 2008 yılı ihbarıyla köyde 90 hane mevcut olup 292 kişi yaşamaktadır. Köy yolu asfalt, köy içi yolları 2009 yılında 1620 m2 parke döşenmektedir. Köyde İlk öğretim Okulu açık, 1 öğretmen, 16 öğrenci bulunmakta, 25 öğrenci de Ladik 100. Yıl İlk öğretim Okulu’na taşımalı olarak devam etmektedir.
Dereköy
Selçuklu döneminde yerleşim yeri olan Dereköy, Osmanlı Döneminde Arguma Nahiyesi köylerindendir. Köyün kuru¬luşu ile ilgili halk arasında genel inanış, Horasan’dan gelen Şeyh Mustafa adında bir alimin yerleşim yeri olarak Akdağ’ın eteğinde bir dereyi seçmesiyle köyün tarihinin başladığı söylenmektedir. Köyün kurucusu Şeyh Mustafa tarafından Akdağ’ dan getirildiği rivayet edilen köy sulama suyu için her yıl mayıs ayında su kaynağının bulunduğu yerde köylüler tarafından kurbanlar kesilir ve güreş tertip edilir. Bu gelenek asırlardır yaşatılmaktadır. Güreş köy halkınca çok sevildiği için çok ünlü pehlivanlar yetişmiştir.
Köse Mehmet, Altıparmak Yusuf ve son olarak dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir, Dereköy’ den yetişen güreşçiler arasındadır. İlçe merkezine 10 km, il merkezine 14 km uzaklıktadır. 2008 yılı ihbarıyla köyde 60 hane mevcut olup 366 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, koy içi yolları parke döşenmiştir.
Deveci Köyü
Osmanlı Dönemi’nde Arguma Nahiyesi Köylerindendir. Ova içinde yer alan ve orman alanı bulunmayan köylerden biri olan Deveci, İlçe merkezine 10 km, il merkezine 25 km uzaklıktadır. Deveci köyü 1972 yılında sel felaketine maruz kalmış. Bu nedenle asıl köy devlet tarafından 1 km ileride ki tepeye, şimdiki yerine taşınmıştır. Köyün yerleşke planı ve evler devlet tarafından yapıldığı için düzenli ve planlı bir köydür. Köyde yaşayanlar birbiri ile akrabadır. 2008 yılı itibariyle köyde 54 hane mevcut olup 295 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollan da stabilize yapılmıştır. Köydeki ilköğretim okulunda 1 öğret¬men, 13 öğrenci bulunmaktadır.
Eğribük Köyü
Osmanlı döneminde Akdağ Nahiyesine bağlı olan köy Suluova’nın en yüksek köyüdür. Suluova’nın en yüksek köyüdür. Denizden yüksekliği 280 m olan Eğribük, 13.430 dekar ormana sahiptir. İlçe merkezine 27 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. Erikli mezrası bu köye bağlıdır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 4.071 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, dane, mercimek, sarımsak vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir Köyde 99 büyükbaş, 93 küçükbaş hayvan ile 20 kovan bulunmaktadır.
Harmanağılı Köyü
Selçuklu dönemi köylerinden olan Harmanağılı Köyü Os¬manlı Dönemi’nde Arguma Nahiyesi’ne bağlı köylerden biridir. 1880 yılında Bakü ‘den gelen (Azerbaycan) Aslan- beyli köyüne ait bir aile tarafından çiftlik olarak kurulmuş, daha sonraki gelişimi ile 1958 yılından itibaren köy statüsünü kazanmıştır. Suluova’nın rakımı (432) en düşük olan ve orman sahasına sahip olmayan bir ova köyüdür. İlçe merkezine 14 km, il merkezine 11 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 35 hane mevcut olup 88 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile Amasya arasında ana yol üzerinde bulunmaktadır.
Kanatpınar Köyü
Amasya bölgesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan köyde bulunan höyüklerde yapılan incelemede yerleşmede Erken Tunç Çağı (M.Ö. 5500-2000) iskanı olduğu anlaşılmıştır. Köyde yapılacak kazı çalışmaları ile daha önceki dönemlere ait bilgi ve bulgulara da rastlanabilecektir. İlçe merkezine 22 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 35 hane mevcut olup 147 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları stabilizedir. Köy halkı tarım, hayvancılıkla geçinmektedir. 5.458 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, şeker pancar, ayçiçeği, mısır, üretimi sürdürülmektedir. Köyde 98 büyükbaş, 160 küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir.
Kapancıağılı Köyü
Köyün geçmişi hakkında kesin olmamasına rağmen Os¬manlı Dönemi’nde bu bölgede bulunan ancak daha son¬raki dönemlerde rastlanmayan Temur Ağılı Köyü’nün is¬minin değişerek Kapancıağılı olması muhtemeldir. Koyun büyük kısmı birbiri ile akrabadır. İlçe merkezine 14 km, iI merkezine 35 km uzaklıktadır. 2008 yılı İtibarıyla köyde 56 hane mevcut olup 377 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollan stabilizedir.
Karaağaç Köyü
İlçe merkezine 10 km, il merkezine 34 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 25 hane mevcut olup 106 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollan stabilizedir.
Kazanlı Köyü
Osmanlı döneminde Arguma Nahiyesi’ne bağlı olan köy ilçe merkezine 3 km, il merkezine 24 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 20 hane mevcut olup 106 kişi yaşamaktadır. Ulaşımın kolaylaştırılması için ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları stabilize yapılmıştır. Köy arazisinin 650 dönümü organize sanayi bölgesi İçin ayrıl¬mıştır
Kerimoğlu Köyü
İlçe merkezine 2 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı ihbarıyla köyde 40 hane mevcut olup 233 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, koy İçi yollan stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım, hayvancılıkla geçinmektedir. 1.304 dekar tarıma elverişli alanda buğ-day, arpa, dane, soğan, elit, mısır, kuru fasulye vb. sebze ve meyve üretimi sürdürülmektedir. Ayrıca seracılık da yapılmaktadır, (fide tohumları yetiştiriliyor.) Köyde 170 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan yetiştirilmekte, 50 kovan bulunmaktadır.
Kıranbaşalan Köyü
Selçuklu döneminde kurulmuş olup, Osmanlı dönemin¬de Akdağ Nahiyesi’ne bağlı olan Kıranbaşalan’ın Osmanlı belgelerinde geçen ismi Başalan-ı bâlâ dır. ilçenin yüksek köylerinden biridir. Rakımı 1175 olan Kıranbaşalan, ilçeye 17, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köy¬de 45 hane mevcut olup 113 kişi yaşamaktadır. İlçe yolu asfalt, köy İçi yolları stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım, hayvancılıkla geçinmektedir. 2559 dekar tarıma elverişli alanda buğday, dane, kuru fasulye, patates vb. sebze ve meyve üretimi sürdürülmektedir Köyde 35 büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir.
Kılıçaslan Köyü
İlçe merkezine 1 km mesafesiyle en yakın köylerden biri olan Kılıçaslan, il merkezine 27 km uzaklıktadır. Kılıçaslan köyü 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya yenilmesiyle, Artvin ve civarının Ruslara kaybedilmesi sonucu Anadolu’ya getirilen Kafkas Türklerinin Osmanlı Devleti tarafından bu yöreye yerleştirilmesi sonucu kurul¬muştur. Daha sonra Köye, Akdağ köylerinden Soku, Tafra ve Karakise’den göçler olmuş ve köy bu günkü şeklini almıştır. Kılıçaslan köyü 1994 yılına kadar Çayüstü köyüne bağlı mezra olarak kalmış. Bu tarihten sonra Çayüstünden ayrılarak müstakil hale gelmiştir. 2008 yılı ihbarıyla köyde 40 hane mevcut olup 224 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfaltlanarak, köy içi yolların parke yapım çalışmalarına başlanmıştır.
Kolay Köyü
Osmanlı Dönemi’nde Arguma Nahiyesi’ne bağlı olan Kolay, ilçenin tarım alanı en geniş köyüdür. Aynı zamanda ilçe merkezine 1 km mesafesiyle en yakın köylerinden biri olan Kolay, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itiba¬rıyla köyde 140 hane mevcut olup 467 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt kaplanmış, koy içi yolları da 1000 m2 parke döşenmiştir.
Kulu Köyü
Osmanlı Dönemi’nde Arguma Nahiyesi’ne bağlıdır. Suluova’nın rakımı (4401 en düşük köylerinden biri olan Kulu, orman sahasına sahip olmayan ova köyüdür, ilçe merkezine 10 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 17 hane mevcut olup 94 kişi yaşamak¬tadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt kaplanmış, köy içi yolları stabilize yapılmıştır.
Kurnaz Köyü
Önceleri Akdağ köylerinin kışlak olarak kullandığı Kurnaz köyü bir ağıl yerleşmesiydi. Fakat 93 harbinden sonra doğuda ermeni saldırılarından kaçan birçok Azerbaycan göç¬meni Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeye yerleştirildi. Kurnaz Köyü de bu yerleşmelerden biridir. Dolayısıyla Kurnaz köyünün ilk sakinlerini Azeri göçmenleri ve Akdağ köylerinden gelerek burayı kışlak olarak kullanan köylüler oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte tarım sektöründeki gelişmeler. Kurnaz köyüne, Kavak, Ladik gibi ilçelerden göçü artırmıştır. İlçe merkezi ile Amasya arasındaki ana yol üzerinde bulunan Kurnaz, İlçeye 8 km, il merkezine 15 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 90
hane mevcut olup 434 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları 1.000 m2 parke döşen¬miştir.
Kutlu Köyü
Selçuklular zamanında kurulmuş olan köy Osmanlı döne¬minde Akdağ Nahiyesi’ne bağlıdır, ilçe merkezine 4 km, il merkezine 20 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 10 hane mevcut olup 35 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 7.285 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, dane, soğan, şeker pancarı, elit, ayçiçeği, mısır, kuru fasulye vb. sebze ve meyve ürünleri yetiştirilmektedir. Köyde 23 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Kuzalan Köyü
Rakımı (1.102) yüksek köylerden biri olan Kuzalan, İlçe merkezine 20 km, il merkezine 45 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 17 hane mevcut olup 32 kişi yaşamak¬tadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları sta¬bilize yapılmıştır.
Küpeli Köyü
İlçe merkezine 8 km, il merkezine 20 km uzaklıktadır. 2008 yılı ihbarıyla köyde 14 hane mevcut olup 55 kişi yaşamak¬tadır. ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla ge¬çinmektedir. 1.115 dekar tarıma elverişli alanda buğday, soğan, şeker pancarı, mısır, vb. sebze yetiştirilmektedir. Köyde 43 büyükbaş, hayvan bulunmaktadır.
Oğulbağı Köyü
İlçe merkezinin kuzeyinde bulunan Oğulbağı, ilçeye 2 km,11 merkezine 25 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 75 hane mevcut olup 370 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollarının parke döşenmesi çalışmaları başlamıştır. Köy okulunda 1 öğretmen, 24 öğ-renci bulunmaktadır.
Ortayazı Köyü
Osmanlı döneminde Arguma Nahiyesi’ne bağlı köylerden¬dir. İlçe ovasının ortasında yer alan Ortayazı, ilçeye 2 km, il merkezine 27 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 60 hane mevcut olup 254 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollarına 1.000 m2 parke döşenmiştir.
Özalakadı Köyü
Arazi engebelidir. Köy bir yamaç üzerinde seki biçiminde yer almaktadır. İlçe merkezine 17 km, İl merkezine 21 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 19 hane mevcut olup 71 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt ve stabilize, köy içi yollan stabilize yapılmıştır.
Saluca Köyü
Selçuklular zamanında kurulmuştur. Osmanlılar döneminde Arguma Nahiyesi’ne bağlı köy aynı zamanda Padişah Hassa’sıdır. Salucu Köyü’ne yerleşen ilk ailelerin Töreler, Yeğenoğulları, Saçlılar ve Kuruoğulları’ dır. İlçe merkezine 5 km, il merkezine 17 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 95 hane mevcut olup 426 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yollan 1.000 m2 parke döşenmiştir. Köy okulunda 45 öğrenci bulunmaktadır.
Saygılı Köyü
Horasan gazilerinden Derviş Abdulgani Halveti’nin türbe¬sinin bulunduğu Saygılı, ilçe merkezine 10 km, İl merkezine 20 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 70 hane mevcut olup 261 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları parke döşenmiştir.
Seyfe Köyü
Osmanlı döneminde Akdağ Nahiyesi’ne bağlı olan köy ilçe merkezine 28 km mesafe ile en uzak köy olan Seyfe, il merkezine 53 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 20 hane mevcut olup 34 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt ve stabilize, köy içi yollan stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 1.741 dekar tarıma elverişli alanda buğday, patates, kuru fasulye vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 29 büyükbaş, 125 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.
Soku Köyü
Osmanlı döneminde Akdağ Nahiyesi’ne bağlı olan köy ilçe merkezine 23 km, İl merkezine 48 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 40 hane mevcut olup 131 kişi yaşa¬maktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt ve stabili¬ze, köy içi yollan stabilize yapılmıştır. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 2.331 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, mısır, patates, kuru fasulye vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 125 büyükbaş, 227 kü¬çükbaş hayvan ile 35 kovan bulunmaktadır.
Uzunoba Köyü
Osmanlı Döneminde Arguma Nahiyesi’ne bağlı olan köy İlçe merkezine 13, İl merkezine 53 km uzaklıkladır. 2008 yılı İtibarıyla köyde 65 hane mevcut olup 382 kişi yaşamaktadır. ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt yapılmış, köy içi yolları parke döşenmiştir. Köy okulunda 1 öğretmen, 8 öğrenci bulunmaktadır.
Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 8.028 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, soğan vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 345 büyükbaş, 300 kü¬çükbaş hayvan bulunmaktadır.
Yolpınar Köyü
Selçuklu öncesi yerleşim yerlerinden biri olan köyün bi¬linen ilk isimlen Hakala/Kağala/ Kağla’dır. Köyde Eratna Beyliği döneminden kalma medrese, hamam ve han ka¬lıntısı bulunmaktadır. Akdağ’ dan bugünde kullanılan tatlı suyu getirdiği rivayet olunan büyük ulemalardan Seyyid Necmeddin Yahya Efendinin türbesi bulunmaktadır.
Köy Osmanlılar açısından tarihi öneme haiz olan Çelebi Mehmed ile Kara Devletşah arasındaki savaşa sahne ol¬muştur. Osmanlının ilk dönemlerinde Akdağ Nahiyesi’nin merkezi konumunda bulunan Hakala Kasabası daha sonra nahiye olmuştur. Hakala Medrese’si Osmanlılar dönemin¬de önemini korumuş olup devrin önemli şahsiyetlerinin yetiştiği ilim ve irfan yuvası olarak hizmet vermiştir.
İlçe merkezine 13, İl merkezine 16 km uzaklıkta olan Yolpınar’ da 2008 yılı İtibarıyla köyde 73 hane mevcut olup 271 kişi yaşamaktadır, ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt yapılmış, köy içi yolları parke döşenmiştir. Köyde bulunan 15 öğrenci Boğazköy ilköğretim Okulu’na taşımalı olarak devam etmektedir. Sağlık ocağı hizmetini sürdürmektedir. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 5.842 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, soğan, mısır şeker pan¬carı vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 217 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Yüzbey Köyü
Amasya bölgesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan köyde bulunan höyüklerde yapılan incelemede Dereağıl Tepesi’nde Geç Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Geç Tunç,Çağı ve Orta Demir Çağı yerleşimleri olduğu anlaşıl¬dı. İlçe’nin en düşük rakımlı (430) köyü olan Yüzbey, ilçe merkezine 16, İl merkezine 17 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla köyde 45 hane mevcut olup 283 kişi yaşamak¬tadır. ilçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt yapılmış, köy içi yollan parke döşenmiştir. Köy okulunda 10 öğrenci eğitim görmektedir. Koy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 10.186 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, dane, soğan, mısır, kuru fasulye, şeker pancarı vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 277 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.