444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

HARMANAĞILI KÖYÜ

01 Ekim 2021
HARMANAĞILI KÖYÜ

Suluova’nın rakımı (432) en düşük ve orman sahasına sahip olmayan bir ova köyüdür. Suluova İlçe merkezine 14 km Amasya il merkezine 11 km uzaklıkta olan köyümüz doğusunda Tepeler ve Malıharap, batısında Kira Tepesi ve Yüzbeyi Köprüsü, kuzeyinde Değirmendere Harkı ve Çekmece bağları güneyinde Tersakan Irmağı ile çevrilidir.

Harmanağılı köyü eski Amasya Samsun şosesi denilen yolu üzerinde kurulmuş olup yeni Samsun karayolu kenarında bulunmaktadır. Halkı tarım ve hayvancılıkla geçinen köyün arazileri son derece verimli ve mümbittir. 5.144 dekar tarıma elverişli alanda sulu tarım yapılmakta ve buğday, arpa, soğan, şeker pancarı, elit, mısır gibi endüstriyel ürünlerin yanı sıra sebzede yetiştirilmektedir.

Köyün kayıtlarda rastlanan ilk adı Narmanağılı ve Harmanağılı köyüdür. Yüzlerce yıl Tahrir ve Şeriye defterlerinde Argoma ve sonrasında Halaka Nahiyesine bağlı olarak bu isimle kayıt edilmiştir. Türk yerleşim geleneğine uygun olarak kurulmuştur. Köy Hakala ve Değirmendere gibi büyük köyler arasında kaldığı için fazla gelişmemiş ve sürekli aynı nüfusta kalmıştır. 18. Yüzyılın sonuna doğru büyük köylere ve şehir merkezlerine yönelen gayrı Müslim ve Müslim göç neticesinde nüfusu azalmış,  köy idaresi kaldırılarak mezra veya çiftlik olarak idari taksimat yapılmıştır.