444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Doğal Yapı

30 Ocak 2017
Doğal Yapı

Orta Karadeniz Bölgesi’nin iç kısmında yer alan Suluova ilçe merkezi 35.64′ doğu boylamı, 40.83′ kuzey enlemi üze¬rinde bulunmaktadır. Doğu ve güneyi Amasya merkez ilçesi, kuzeyi Havza ve Ladik, batısı Merzifon sınırları ile çevrilidir. İlçe yüzölçümü 465.858 dekar, denizden yüksekliği 510 metre’dir. Kuzey Anadolu fay hattı Suluova Havzasını kuzeyden sınırlayarak Gümüşhacıköy üzerinden devam etmektedir. Suluova’nın üç tarafı yüksek olmayan dağlarla kaplıdır. Akdağ: İlçenin en büyük dağı olup, yüksekliği 2064 metredir. İlçede yer alan 50.529 dekar orman alanının büyük kısmı bu dağda bulunmaktadır. Ovada 21 köy bulunmakta, 18 köy ise tepe ve dağ yamacında yer almaktadır. Suluova’nın kuzey ve kuzey doğusunda yer alan köyleri, Akdağ eteklerinde kurulmuştur. Ladik Gölü’nden çıkan Tersakan Çayı ovaya kuzeyden girerek Yeşilırmak’a uzanmaktadır. Yeraltı Kaynaklan MTA tarafından İlçede geniş çaplı maden İnceleme ve döküm çalışması yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucu geniş kömür yatakları ve rezervleri ortaya çıkmıştır. Zaten ilçede 1927 yılından bu yana kömür çıkarılmaktadır.