444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

DEREKÖY

01 Ekim 2021
DEREKÖY

Suluova ilçe merkezine 10 km, Amasya il merkezine 14 km uzaklıkta olan köy 60 hane olup 350 üzeri nüfus yaşamaktadır. Güneyinde Kurnaz Köyü, Kuzeyinde ve Kuzey Doğusunda Akören, Doğusunda Yolpınar, Batısında Kutlu Köyleri bulunmaktadır.

Akdağ’dan ovaya doğru uzanan girintili sırtların çevrelediği dere içerisinde kurulmuştur. Her türlü tarıma elverişli arazilerinde buğday, arpa, soğan, şeker pancarı, mısır, nohut, kuru fasulye, patates gibi sebzeler yetiştirilmektedir.

Köy arazisinde iki adet çiftlik bulunmaktadır. Köyün tarihi Selçuklu Beyliklerinden Danışmentlilere kadar uzanmaktadır.

Dereköyde tekkesinde meftun Seyyit şeyh Mustafa efendi Ladikde metfun Seyyid Ahmed-i Kebir’in evladı olup Yolpınar’da metfun Seyyid Yahya Hazretlerinin de kardeşidir. Derebaşalan da yetişen Akdağızadelerin ve Tavrada Medfun Akdağızadelerin akrabalarıdır yada asıl atalarıdır.

Rivayet edilir ki Şeyh Mustafa efendi Kılıcı ile çizerek Akdağın Kuzey Yamaçlarında bulunan ve Şeyh gözü olarak bilinen mevkiden çıkan suyu Dağın Güney tarafında bulunan Dereköye 12 km’lik bir toprak arkla getirmiştir.

Tamamıyla toprak arg olan bu suyolu matematiksel olarak incelendiğinde mühendislik harikası denilebilir. Sağlığında suyu getirdiği yere gömülmesini vasiyet etmiş, öldüğü zamanda buraya gömülmüş ve türbesi yapılmıştır. Her yıl suyun gözesinde ark temizliği için köylüler toplanır, kurban kesilir suyun bol olması için dualar okunur yüzlerce yıldır geleneksel olarak güreşler yapılır.

Köyün tarihin de ve sosyal yaşantısında çok etkili olan bu güreşler vesilesi ile köyde güreşe ağırlık verilmiş bu nedenle çok ünlü pehlivanlar yetişmiştir.

Köse Mehmet, Altıparmak Yusuf ve son olarak dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir Dereköy’ den yetişen güreşçiler arasındadır.

Akdağ eteklerinde köyün sulama kanalları olması köyde farklı ürünler üretilmesine destek olmuştur. 1520 yılında Akdağ nahiyesinin merkezi olan Halaka köyünde 1402 yılında hacı Mehmet bey kızı Ayşe Hatun tarafından yaptırılan köy camisine Dereköy Malikane hissesi gelir olarak vakfedilmiştir.