444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bitki Örtüsü

30 Ocak 2017
Bitki Örtüsü

İlçemizin Akdağ eteklerinden başlayarak yüksek bölümleri ormanlarla kaplıdır. Bayırlı, Boyalı, Derebaşalan, Eğribük, Çukurören ve Seyfe köyleri ilçenin en büyük ormanlarına sahiptir. On üç köyde ise orman alanı bulunmamaktadır. Orman alanı bulunmayan köylerde genellikle büyük mera alanları yer almaktadır. Kuzey batıya doğru uzanan dağlarda ormanlar giderek zayıflar. Güneydeki dağlarda ise orman yoğunluğu azalmaktadır. Ormanlık örtüyü çam, gürgen ve meşe oluşturur. Kapaklı Orman Fidanlığı’ nda fidan üretimi yapılmakta ve aynı zamanda mesire yeri olarak kulla¬nılmaktadır. Ovadaki bitki örtüsü ise; meyve bahçelerinden, kavak ve söğüt ağaçlarından ibarettir. Ovada ve yüksek yerlerde, çok sayıda çayır-mera bitki türleri mevcuttur. 1950 yılından önce, ovanın drenajı iyi olmadığından tarım arazilerinde taban suyu ve tuzluluk problemleri vardı. Açılan drenaj kanalları ile ova tarıma elveriri hale getirilmiştir.