444 76 79
tr
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

BAŞKANIMIZIN HİCRİ YIL MESAJI

21 Eylül 2017
BAŞKANIMIZIN HİCRİ YIL MESAJI

Belediye Başkanımız Fatih ÜÇOK, “Hicri Yılbaşı” dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, bu kutsal ayın, tüm İslam alemi ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

“İlahi bereket ve feyzin, ihsan ve keremin coştuğu, bollaştığı bir ay olan Muharrem ayı içerisinde; paylaşmanın, şükretmenin ve bereketin adı olan Aşure Günü’de bulunmaktadır” diyen Başkanımız Fatih ÜÇOK mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esas alınarak Hz. Ömer döneminde hicri takvim uygulaması başlamış ve Muharrem ayının özelliklerinden dolayı Muharrem ayı hicri birinci ay olarak kabul edilmiştir. İnsanlığa barış, huzur ve mutluluk sunmak üzere gönderilmiş olan yüce dinimiz İslam’ı tebliğle görevlendirilen sevgili peygamberimiz ve Ona inananlar Mekke’de zulme, haksızlığa, hakarete, baskıya ve işkenceye maruz kalmışlardı. Vahye dayalı bir ümmet bilinci oluşturabilmek amacıyla Mekke’deki Müslümanlar tüm zorluk ve baskılara rağmen zihinlerde ve kalplerde gerçek manada hicreti oluşturduktan sonra Habeşistan’a, Taif’e ve ardından da Medine’ ye hicret etmişlerdir. İslam tarihinde ve Sevgili Peygamberimiz(sav)’in hayatındaki en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz hicret olayıdır. Bu ayda ayrıca Hz. Âdem’in (a.s) Cennet’ten yeryüzüne indirilmesi, Hz. Nuh’un (a.s) tufandan kurtulması, Hz. Musa (a.s) ve ona iman edenlerin Firavun’un zulmünden kurtulmaları gibi, insanlık tarihinde dönüm noktası sayılabilecek önemli olayların vuku bulduğu rivayet edilmektedir. Diğer taraftan bütün Müslümanları üzen, Peygamberimizin torunu, Cennet’in Serdarı Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi olayı da bu ayda meydana gelmiştir. Asrın getirdiği sıkıntı ve problemlerle kararan kalplerimizi, hicretle başlayan ve yeşeren insani ve İslami değerlerle yeniden ihya edelim. Peygamberimiz (sav)’in ‘Hakiki hicret kötülükleri terk etmektir’ hadisini hatırlayarak gerçek hicretin; tüm haramlardan uzaklaşarak sevgi ve ibadetle bütünleşen samimi ve şuurlu bir kullukta olduğunu unutmayalım. Bu vesileyle hicri yılbaşının bize ve bütün İslam âlemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”